10:00 A wake gede duwur nanging dianggep isih koyo bocah cilik.
12:00 P iyandele sak kantong nganti dhemit ora ndulit,setan ora doyan.
14:00 J amane durung edan,eman eman yen ora keduman.
16:00 A yu lan kenes nanging ora ana wong lanang sing nakokake.
18:00 U ntung sepanjang jalan , malang sepanjang mata.
20:00 A da harta tidak terjaga,ada peti tidak terkunci bahana cinta anak remaja sekejap kasih sekejap benci.
22:00 S enengane klayapan nanging lagi sedela wae mesti nggegeri mulih.